Khoảng 2000 nghệ sĩ tham gia lễ Carnival đường phố lần đầu tổ chức tại Hải Dương

Khoảng 2000 nghệ sĩ tham gia lễ Carnival đường phố lần đầu tổ chức tại Hải Dương

Hình ảnh đẹp về di sản, đất nước và con người Việt Nam được giới thiệu tại Australia

Hình ảnh đẹp về di sản, đất nước và con người Việt Nam được giới thiệu tại Australia

Triển lãm Tranh sơn mài và ảnh nghệ thuật Việt Nam tại Australia

Triển lãm Tranh sơn mài và ảnh nghệ thuật Việt Nam tại Australia

Đưa di sản văn hóa phi vật thể vào du lịch

Đưa di sản văn hóa phi vật thể vào du lịch

Thưởng thức ca trù Chanh Thôn (Phú Xuyên - Hà Nội)

Thưởng thức ca trù Chanh Thôn (Phú Xuyên - Hà Nội)

Người níu hồn di sản Thăng Long

Người níu hồn di sản Thăng Long

Trải nghiệm Ca trù Chanh Thôn

Trải nghiệm Ca trù Chanh Thôn

Sức sống ca trù làng Đông Dương

Sức sống ca trù làng Đông Dương

Ca trù - 'đặc sản' văn hóa trong lòng phố cổ

Ca trù - 'đặc sản' văn hóa trong lòng phố cổ

Lưu giữ ca trù Chanh Thôn

Lưu giữ ca trù Chanh Thôn

Ca sĩ Tùng Dương lần đầu kể chuyện về con gái riêng của vợ

Ca sĩ Tùng Dương lần đầu kể chuyện về con gái riêng của vợ

Truyền dạy ca trù cho các ca nương, kép đàn và người đam mê

Truyền dạy ca trù cho các ca nương, kép đàn và người đam mê

Khi tre lên tiếng

Khi tre lên tiếng