Cây cổ thụ của những điệu Xoan

Cây cổ thụ của những điệu Xoan

Nghệ nhân Nguyễn Thị Hải bước ra đón khách với hai chiếc gậy chống hai bên tay. Dù thời gian đã dần dần lấy...