72% thuế nhập khẩu từ Hồng Kông sẽ về 0%

72% thuế nhập khẩu từ Hồng Kông sẽ về 0%

Bộ Tài chính có ý kiến về chính sách thuế đối với hàng hóa XNK tại chỗ

Bộ Tài chính có ý kiến về chính sách thuế đối với hàng hóa XNK tại chỗ

Những tin, bài hấp dẫn trên Báo Hải quan số 144 phát hành ngày 2/12/2018

Những tin, bài hấp dẫn trên Báo Hải quan số 144 phát hành ngày 2/12/2018

Thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng xô tô biển LB, CT

Thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng xô tô biển LB, CT

Điều kiện để hàng NK từ khu phi thuế quan được áp dụng thuế suất ATIGA

Điều kiện để hàng NK từ khu phi thuế quan được áp dụng thuế suất ATIGA

Hàng NK sau đó XK của DN chế xuất được hoàn thuế NK

Hàng NK sau đó XK của DN chế xuất được hoàn thuế NK

Chủ động xử lý vướng mắc cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu

Chủ động xử lý vướng mắc cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu

1,6 triệu tấn lúa mì nhập khẩu vào Việt Nam nhiễm cỏ kế đồng nguy hiểm

1,6 triệu tấn lúa mì nhập khẩu vào Việt Nam nhiễm cỏ kế đồng nguy hiểm

Không được tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp còn thời hạn sử dụng

Không được tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp còn thời hạn sử dụng

Thay đổi Danh mục hàng hóa: Những mặt hàng nào phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập?

Thay đổi Danh mục hàng hóa: Những mặt hàng nào phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập?

Soi mức thuế khai báo hàng nhập khẩu có xuất xứ từ các nước không được hưởng ưu đãi

Soi mức thuế khai báo hàng nhập khẩu có xuất xứ từ các nước không được hưởng ưu đãi

Hải quan Bắc Ninh làm thủ tục cho lượng hàng hóa XNK lên tới hơn 71 tỷ USD

Hải quan Bắc Ninh làm thủ tục cho lượng hàng hóa XNK lên tới hơn 71 tỷ USD

Sửa Nghị định 134/2016/NĐ-CP: Sửa quy định miễn thuế đối với hàng hóa đặc thù

Sửa Nghị định 134/2016/NĐ-CP: Sửa quy định miễn thuế đối với hàng hóa đặc thù

Quản lý, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của Hải quan có gì mới?

Quản lý, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của Hải quan có gì mới?

Hàng tạm xuất - tái nhập để thi công không được miễn, hoàn thuế

Hàng tạm xuất - tái nhập để thi công không được miễn, hoàn thuế

Hàng XNK tại chỗ không được hưởng thuế NK ưu đãi đặc biệt

Hàng XNK tại chỗ không được hưởng thuế NK ưu đãi đặc biệt