Người dân hân hoan thông xe hầm chui trị giá hơn trăm tỷ

Người dân hân hoan thông xe hầm chui trị giá hơn trăm tỷ

Cận cảnh nút giao thông hầm chui Nguyễn Tri Phương trước giờ 'G'

Cận cảnh nút giao thông hầm chui Nguyễn Tri Phương trước giờ 'G'

Thông xe nhánh cầu Nguyễn Tri Phương với đường Võ Văn Kiệt

Thông xe nhánh cầu Nguyễn Tri Phương với đường Võ Văn Kiệt

TP HCM thông xe kết nối cầu Nguyễn Tri Phương với đường Võ Văn Kiệt

TP HCM thông xe kết nối cầu Nguyễn Tri Phương với đường Võ Văn Kiệt

TPHCM: Thông xe nhánh cầu Nguyễn Tri Phương kết nối đường Võ Văn Kiệt

TPHCM: Thông xe nhánh cầu Nguyễn Tri Phương kết nối đường Võ Văn Kiệt

Ăn xin Sài Thành: Những chiêu trò 'hút máu' người cùng khổ

Ăn xin Sài Thành: Những chiêu trò 'hút máu' người cùng khổ

Vòng luẩn quẩn của những phận đời sống vất vưởng trên hè phố

Vòng luẩn quẩn của những phận đời sống vất vưởng trên hè phố