Vietnam Airlines 'bắt tay' Lufthansa Technik bảo dưỡng động cơ Airbus A350

Vietnam Airlines 'bắt tay' Lufthansa Technik bảo dưỡng động cơ Airbus A350

Vietnam Airlines và Lufthansa Technik ký hợp đồng bảo dưỡng động cơ phụ cho đội bay Airbus A350

Vietnam Airlines và Lufthansa Technik ký hợp đồng bảo dưỡng động cơ phụ cho đội bay Airbus A350

Vietnam Airlines và Vinamilk bắt tay tạo lợi ích lớn cho người Việt

Vietnam Airlines và Vinamilk bắt tay tạo lợi ích lớn cho người Việt

Vietnam Airlines và Vinamilk hợp tác cùng phát triển thương hiệu

Vietnam Airlines và Vinamilk hợp tác cùng phát triển thương hiệu

Vietnam Airlines đưa đặc sản nhãn lồng Hưng Yên lên các chuyến bay

Vietnam Airlines đưa đặc sản nhãn lồng Hưng Yên lên các chuyến bay

Vietnam Airlines đưa đặc sản nhãn lồng Hưng Yên lên các chuyến bay

Vietnam Airlines đưa đặc sản nhãn lồng Hưng Yên lên các chuyến bay

Vietnam Airlines đưa đặc sản nhãn lồng Hưng Yên lên các chuyến bay

Vietnam Airlines đưa đặc sản nhãn lồng Hưng Yên lên các chuyến bay

Vietnam Airlines và Vinamilk hợp tác chiến lược cùng phát triển thương hiệu vươn tầm quốc tế

Vietnam Airlines và Vinamilk hợp tác chiến lược cùng phát triển thương hiệu vươn tầm quốc tế

Vinamilk hợp tác chiến lược với Vietnam Airlines

Vinamilk hợp tác chiến lược với Vietnam Airlines

Vinamilk sẽ cung cấp sữa trên chuyến bay của Vietnam Airlines

Vinamilk sẽ cung cấp sữa trên chuyến bay của Vietnam Airlines

Vietnam Airlines và Vinamilk hợp tác chiến lược

Vietnam Airlines và Vinamilk hợp tác chiến lược

Vietnam Airlines và Vinamilk công bố hợp tác chiến lược

Vietnam Airlines và Vinamilk công bố hợp tác chiến lược

Vietnam Airlines và Vinamilk hợp tác chiến lược cùng phát triển thương hiệu vươn tầm quốc tế

Vietnam Airlines và Vinamilk hợp tác chiến lược cùng phát triển thương hiệu vươn tầm quốc tế

Vietnam Airlines và Vinamilk hợp tác chiến lược cùng phát triển thương hiệu vươn tầm quốc tế

Vietnam Airlines và Vinamilk hợp tác chiến lược cùng phát triển thương hiệu vươn tầm quốc tế

Sẽ có thêm nhiều chuyến bay từ Vietnam Airlines hỗ trợ ghép tạng

Sẽ có thêm nhiều chuyến bay từ Vietnam Airlines hỗ trợ ghép tạng

Nâng tỷ lệ sở hữu nước ngoài: Cổ phiếu hàng không sẽ được hỗ trợ?

Nâng tỷ lệ sở hữu nước ngoài: Cổ phiếu hàng không sẽ được hỗ trợ?