Tin tức tai nạn giao thông nóng nhất 24h: Liều mạng chặn xe khách, thanh niên bị cán tử vong trong đêm

Tin tức tai nạn giao thông nóng nhất 24h: Liều mạng chặn xe khách, thanh niên bị cán tử vong trong đêm

Đi trên đường ray, cụ bà người Mông bị tàu hỏa đâm tử vong

Đi trên đường ray, cụ bà người Mông bị tàu hỏa đâm tử vong

Cụ bà bị tàu hỏa cán vì đi trên đường ray

Cụ bà bị tàu hỏa cán vì đi trên đường ray

Đi bộ trên đường ray, người phụ nữ bị tàu hỏa tông tử vong

Đi bộ trên đường ray, người phụ nữ bị tàu hỏa tông tử vong

Tai nạn đường sắt, một phụ nữ người Mông dính chặt vào đầu tàu tử vong

Tai nạn đường sắt, một phụ nữ người Mông dính chặt vào đầu tàu tử vong

Đi bộ trên đường ray, người phụ nữ bị tàu hỏa kéo lê hàng chục mét

Đi bộ trên đường ray, người phụ nữ bị tàu hỏa kéo lê hàng chục mét

Cụ bà 80 tuổi đi trên đường ray, bị tàu hỏa kéo tử vong

Cụ bà 80 tuổi đi trên đường ray, bị tàu hỏa kéo tử vong

Tai nạn đường sắt làm người phụ nữ dính chặt vào đầu tàu hỏa

Tai nạn đường sắt làm người phụ nữ dính chặt vào đầu tàu hỏa

Cụ bà 80 tuổi bị tàu hỏa tông tử vong

Cụ bà 80 tuổi bị tàu hỏa tông tử vong

Cụ bà dính chặt vào đầu tàu sau khi bị tàu hỏa tông tử vong

Cụ bà dính chặt vào đầu tàu sau khi bị tàu hỏa tông tử vong