Hong Kong (Trung Quốc) khôi phục hoạt động bình thường

Hong Kong (Trung Quốc) khôi phục hoạt động bình thường

Ngày 16/9, các trung tâm mua sắm và hệ thống tàu điện ngầm ở Hong Kong đã hoạt động trở lại sau các cuộc...