Lo quá tải sân bay, Đà Nẵng đề xuất xây thêm nhà ga T3

Lo quá tải sân bay, Đà Nẵng đề xuất xây thêm nhà ga T3

Sớm nghiên cứu giải pháp mở rộng, nâng cấp sân bay Nội Bài

Sớm nghiên cứu giải pháp mở rộng, nâng cấp sân bay Nội Bài

Bộ Giao thông đề xuất giao ACV chủ trì đầu tư Nhà ga T3: Lo ngại tăng độc quyền hạ tầng hàng không

Bộ Giao thông đề xuất giao ACV chủ trì đầu tư Nhà ga T3: Lo ngại tăng độc quyền hạ tầng hàng không

Bộ Giao thông đề xuất giao ACV chủ trì đầu tư Nhà ga T3: Lo ngại tăng độc quyền hạ tầng hàng không

Bộ Giao thông đề xuất giao ACV chủ trì đầu tư Nhà ga T3: Lo ngại tăng độc quyền hạ tầng hàng không

Quy hoạch Sân bay Nội Bài đạt lưu lượng 80 - 100 triệu khách/năm vào năm 2050

Quy hoạch Sân bay Nội Bài đạt lưu lượng 80 - 100 triệu khách/năm vào năm 2050

Mở nhiều đường mới vào sân bay Tân Sơn Nhất

Mở nhiều đường mới vào sân bay Tân Sơn Nhất

Hơn 1 tỷ USD để mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất

Hơn 1 tỷ USD để mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất

Bổ sung nhà ga T3 phía Nam sân bay Tân Sơn Nhất

Bổ sung nhà ga T3 phía Nam sân bay Tân Sơn Nhất