Quý III/2021 khởi công nhà ga T3 Tân Sơn Nhất

Quý III/2021 khởi công nhà ga T3 Tân Sơn Nhất

Thủ tướng quyết định ACV xây nhà ga T3 Tân Sơn Nhất

Thủ tướng quyết định ACV xây nhà ga T3 Tân Sơn Nhất

Chuyển Bộ Quốc phòng xử lý kiến nghị của Vietstar về Dự án nhà ga lưỡng dụng Tân Sơn Nhất

Chuyển Bộ Quốc phòng xử lý kiến nghị của Vietstar về Dự án nhà ga lưỡng dụng Tân Sơn Nhất

TS Nguyễn Thiện Tống: 'Xây dựng cụm cảng Tân Sơn Nhất – Biên Hòa sẽ hiệu quả tức thì'

TS Nguyễn Thiện Tống: 'Xây dựng cụm cảng Tân Sơn Nhất – Biên Hòa sẽ hiệu quả tức thì'

ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ NHÀ GA T3 TÂN SƠN NHẤT

ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ NHÀ GA T3 TÂN SƠN NHẤT

'Siêu ủy ban' đồng thuận giao ACV đầu tư nhà ga T3 Tân Sơn Nhất

'Siêu ủy ban' đồng thuận giao ACV đầu tư nhà ga T3 Tân Sơn Nhất

Lãnh đạo Bộ GTVT lý giải việc giao ACV đầu tư nhà ga T3 CHK Tân Sơn Nhất

Không thể chậm trễ mở rộng Tân Sơn Nhất

Bộ GTVT: Không thể xây dựng nhà ga T3 Tân Sơn Nhất trong 1-2 năm

Bộ GTVT đề xuất không giao cho tư nhân làm nhà ga T3 Tân Sơn Nhất

'Có thể đấu thầu công khai chọn nhà đầu tư ga T3 Tân Sơn Nhất'

Xin làm nhà ga T3 Tân Sơn Nhất, doanh nghiệp hứa xong trong một năm

Đề xuất hơn 11.000 tỷ đồng xây nhà ga T3 Tân Sơn Nhất

ACV muốn chi 11.000 tỷ đồng xây nhà ga T3 Tân Sơn Nhất

ACV đề xuất chi hơn 11.000 tỷ đồng xây nhà ga T3 Tân Sơn Nhất

Đề xuất xây nhà ga T3 Tân Sơn Nhất 11.400 tỷ đồng