Tàu về Ga Sài Gòn trễ giờ, hàng trăm hành khách về quê đón Tết phải ngồi đợi suốt 2 giờ

Tàu về Ga Sài Gòn trễ giờ, hàng trăm hành khách về quê đón Tết phải ngồi đợi suốt 2 giờ

Tàu không kịp quay đầu, hàng trăm hành khách vạ vật ở Ga Sài Gòn

Tàu không kịp quay đầu, hàng trăm hành khách vạ vật ở Ga Sài Gòn

Tàu không kịp quay đầu, hàng trăm hành khách vạ vật ở Ga Sài Gòn

Tàu không kịp quay đầu, hàng trăm hành khách vạ vật ở Ga Sài Gòn

Gần 500 hành khách ở ga Sài Gòn được chở ra Bình Thuận đi tàu

Gần 500 hành khách ở ga Sài Gòn được chở ra Bình Thuận đi tàu

Ga Sài Gòn dùng xe buýt vận chuyển hành khách ra ga Bình Thuận

Ga Sài Gòn dùng xe buýt vận chuyển hành khách ra ga Bình Thuận

Nỗi lo tai nạn giao thông đường sắt

Nỗi lo tai nạn giao thông đường sắt

Hàng nghìn người vật vã nằm chờ tàu ở ga Sài Gòn

Hàng nghìn người vật vã nằm chờ tàu ở ga Sài Gòn

Vì sao sự cố trật bánh tàu, hơn 13 giờ sau mới cứu hộ xong?

Vì sao sự cố trật bánh tàu, hơn 13 giờ sau mới cứu hộ xong?

Hành khách nằm ngồi vạ vật, ngủ ngoài trời kín đặc ga Sài Gòn để đợi tàu khởi hành

Hành khách nằm ngồi vạ vật, ngủ ngoài trời kín đặc ga Sài Gòn để đợi tàu khởi hành

Gần Tết ùn tắc giao thông tăng cao

Gần Tết ùn tắc giao thông tăng cao

Cảnh màn trời chiếu đất từ trưa đến khuya của hành khách chờ tàu về quê ăn Tết

Cảnh màn trời chiếu đất từ trưa đến khuya của hành khách chờ tàu về quê ăn Tết

Vật vạ ở ga Sài Gòn

Vật vạ ở ga Sài Gòn

Đường sắt Bắc-Nam thông tuyến sau sự cố tàu SE1 trật bánh

Thông tuyến đường sắt Bắc - Nam trở lại sau sự cố tàu SE1 bị trật bánh tại Bình Thuận

Thông tuyến đường sắt Bắc - Nam trở lại sau sự cố tàu SE1 bị trật bánh tại Bình Thuận

Nhiều tuyến tàu Tết chậm giờ do đoàn tàu SE1 bị trật bánh

Nhiều tuyến tàu Tết chậm giờ do đoàn tàu SE1 bị trật bánh

Đường sắt Bắc – Nam thông tuyến trở lại sau sự cố tàu SE1 trật bánh

Đường sắt Bắc – Nam thông tuyến trở lại sau sự cố tàu SE1 trật bánh

Thông tàu đường sắt Bắc - Nam sau sự cố ở Bình Thuận

Thông tàu đường sắt Bắc - Nam sau sự cố ở Bình Thuận

Sự cố trật bánh tàu khiến hàng ngàn người về quê ăn Tết vật vờ ngoài sân ga

Sự cố trật bánh tàu khiến hàng ngàn người về quê ăn Tết vật vờ ngoài sân ga

Khắc phục xong sự cố tàu SE1 trật ray tại Bình Thuận

Khắc phục xong sự cố tàu SE1 trật ray tại Bình Thuận

Hàng trăm hành khách vật vạ ở ga Sài Gòn do sự cố tàu trật bánh ở Bình Thuận

Hàng trăm hành khách vật vạ ở ga Sài Gòn do sự cố tàu trật bánh ở Bình Thuận

Đường sắt Bắc-Nam đã được thông tuyến sau sự cố tàu trật bánh

Đường sắt Bắc-Nam đã được thông tuyến sau sự cố tàu trật bánh

Hàng nghìn hành khách vật vờ tại ga Sài Gòn sau sự cố tàu trật bánh ở Bình Thuận

Hàng nghìn hành khách vật vờ tại ga Sài Gòn sau sự cố tàu trật bánh ở Bình Thuận

Đường sắt Bắc-Nam thông tuyến sau sự cố tàu khách SE1 trật bánh

Đường sắt Bắc-Nam thông tuyến sau sự cố tàu khách SE1 trật bánh

Thông tuyến đường sắt Bắc - Nam sau nửa ngày tê liệt

Thông tuyến đường sắt Bắc - Nam sau nửa ngày tê liệt

Về quê đón Tết, hàng nghìn người dân bơ phờ ở ga Sài Gòn

Về quê đón Tết, hàng nghìn người dân bơ phờ ở ga Sài Gòn

Sự cố tàu trật bánh: Đường đã thông, khách vẫn vật vờ chờ đợi ở ga Sài Gòn

Sự cố tàu trật bánh: Đường đã thông, khách vẫn vật vờ chờ đợi ở ga Sài Gòn

Hàng nghìn người vật vờ ở ga Sài Gòn vì sự cố tàu SE1 trật bánh

Hàng nghìn người vật vờ ở ga Sài Gòn vì sự cố tàu SE1 trật bánh

Ga Sài Gòn thay đổi giờ chạy tàu sau sự cố tàu trật bánh tại Bình Thuận

Ga Sài Gòn thay đổi giờ chạy tàu sau sự cố tàu trật bánh tại Bình Thuận

Đường sắt Bắc - Nam thông tuyến sau nửa ngày tê liệt

Đường sắt Bắc - Nam thông tuyến sau nửa ngày tê liệt

Chuyển tải gần 3.500 hành khách sau sự cố tàu trật bánh

Chuyển tải gần 3.500 hành khách sau sự cố tàu trật bánh

Đường sắt chuyển tải gần 3.500 hành khách sau sự cố tàu SE1

Đường sắt chuyển tải gần 3.500 hành khách sau sự cố tàu SE1

Tàu SE1 trật bánh, hàng loạt tàu phải xuất phát chậm giờ

Tàu SE1 trật bánh, hàng loạt tàu phải xuất phát chậm giờ

Tàu khách bị trật bánh, đường sắt Bắc-Nam tê liệt nhiều giờ

Tàu khách bị trật bánh, đường sắt Bắc-Nam tê liệt nhiều giờ

Vụ tàu SE1 trật ray: 149 hành khách được chuyển tải qua tàu khác

Vụ tàu SE1 trật ray: 149 hành khách được chuyển tải qua tàu khác

Trật bánh tàu SE1, nhiều tàu từ ga Sài Gòn lùi lịch chạy

Trật bánh tàu SE1, nhiều tàu từ ga Sài Gòn lùi lịch chạy

Sự cố tàu SE1 trật ray ở Bình Thuận: Thay đổi giờ khởi hành một số chuyến tàu

Sự cố tàu SE1 trật ray ở Bình Thuận: Thay đổi giờ khởi hành một số chuyến tàu

Tàu khách bị trật bánh tại Bình Thuận đường sắt Bắc – Nam tê liệt

Tàu khách bị trật bánh tại Bình Thuận đường sắt Bắc – Nam tê liệt