Bão số 12 đã khiến 58 người chết và mất tích, nhiều nơi vẫn mất điện

Bão số 12 đã khiến 58 người chết và mất tích, nhiều nơi vẫn mất điện

Thiệt hại bão số 12: Chết 27 người, mất tích 22 người

Thiệt hại bão số 12: Chết 27 người, mất tích 22 người

Miền trung chìm trong mưa lũ, giao thông tê liệt...

Miền trung chìm trong mưa lũ, giao thông tê liệt...

Miền trung chìm trong mưa lũ, giao thông tê liệt...

Miền trung chìm trong mưa lũ, giao thông tê liệt...

Bão số 12 khiến 20 người chết, 17 người mất tích, 24.286 ngôi nhà bị sập đổ, hư hỏng

Bão số 12 khiến 20 người chết, 17 người mất tích, 24.286 ngôi nhà bị sập đổ, hư hỏng

Bão Damrey: 37 người chết và mất tích

Bão Damrey: 37 người chết và mất tích

Bão Damrey làm 20 người chết, 17 người mất tích

Bão Damrey làm 20 người chết, 17 người mất tích

Thiệt hại do bão số 12: Hàng loạt tàu cá đang bị mất liên lạc, hỏng máy trôi trên biển

Thiệt hại do bão số 12: Hàng loạt tàu cá đang bị mất liên lạc, hỏng máy trôi trên biển