Thận trọng khi xây dựng ga ngầm C9 trong vùng di tích quốc gia đặc biệt hồ Hoàn Kiếm

88% người dân đồng ý vị trí ga tàu điện ngầm ở Hồ Gươm

Vị trí đặt ga tàu điện ngầm ở Hồ Gươm: 88% người dân đồng ý

Vị trí đặt ga tàu điện ngầm ở Hồ Gươm: 88% người dân đồng ý

Hà Nội: 88% người dân đồng ý vị trí đặt ga tàu điện ngầm C9 ở hồ Gươm

Hà Nội: 88% người dân đồng ý vị trí đặt ga tàu điện ngầm C9 ở hồ Gươm

Nhiều ý kiến đồng thuận vị trí đặt ga điện ngầm C9 ở hồ Hoàn Kiếm

Nhiều ý kiến đồng thuận vị trí đặt ga điện ngầm C9 ở hồ Hoàn Kiếm

Hà Nội xin ý kiến người dân về ga ngầm cạnh hồ Gươm

Hà Nội xin ý kiến người dân về ga ngầm cạnh hồ Gươm

Lấy ý kiến nhân dân xây ga tàu điện ngầm cạnh hồ Hoàn Kiếm

Lấy ý kiến nhân dân xây ga tàu điện ngầm cạnh hồ Hoàn Kiếm

Hà Nội: Lấy ý kiến người dân về mặt bằng ga tàu điện ngầm C9 ở hồ Hoàn Kiếm

Hà Nội: Lấy ý kiến người dân về mặt bằng ga tàu điện ngầm C9 ở hồ Hoàn Kiếm