Google, Microsoft cảnh báo về công nghệ nhận diện khuôn mặt

Google, Microsoft cảnh báo về công nghệ nhận diện khuôn mặt

Ông Brad Smith, Giám đốc pháp lý của Microsoft lo ngại rằng các dịch vụ nhận diện khuôn mặt có thể sẽ được...