Bệnh vô cảm

Bệnh vô cảm

Trong lúc cả thế giới nói chung, Việt Nam, Quảng Ninh nói riêng đang nỗ lực, quyết liệt, căng mình, dồn sức...