Nhà thơ Thanh Tùng: Mãi còn màu hoa đỏ 'cháy' bên đời

Nhà thơ Thanh Tùng: Mãi còn màu hoa đỏ 'cháy' bên đời

Nhà thơ Thanh Tùng đã đi hết những ngày đắm say

Nhà thơ Thanh Tùng đã đi hết những ngày đắm say

Nhà thơ Thanh Tùng của "Thời hoa đỏ": Rơi nước mắt thay lời từ biệt trước khi mất

Nhà thơ Thanh Tùng của "Thời hoa đỏ": Rơi nước mắt thay lời từ biệt trước khi mất

Vĩnh biệt 'Thời hoa đỏ'

Vĩnh biệt 'Thời hoa đỏ'

Nhà thơ Thanh Tùng và những khoảnh khắc đáng nhớ qua ảnh

Nhà thơ Thanh Tùng và những khoảnh khắc đáng nhớ qua ảnh

'Thời hoa đỏ' đã đi xa...

'Thời hoa đỏ' đã đi xa...

Nhà thơ 'Thời hoa đỏ' qua đời

Nhà thơ 'Thời hoa đỏ' qua đời

Một thời hoa đỏ đã thôi thắp lửa

Một thời hoa đỏ đã thôi thắp lửa

Nhà thơ Thanh Tùng ra đi để lại nhiều tiếc nuối cho người yêu nhạc

Nhà thơ Thanh Tùng ra đi để lại nhiều tiếc nuối cho người yêu nhạc

Nhà thơ Thanh Tùng - người ra đi, 'thời hoa đỏ' ở lại

Nhà thơ Thanh Tùng - người ra đi, 'thời hoa đỏ' ở lại

Nhà thơ Thanh Tùng - người ra đi, 'thời hoa đỏ' ở lại

Nhà thơ Thanh Tùng - người ra đi, 'thời hoa đỏ' ở lại

Nhà thơ Thanh Tùng của 'Thời hoa đỏ' từ trần

Nhà thơ Thanh Tùng của 'Thời hoa đỏ' từ trần

Nhà thơ Thanh Tùng, tác giả 'Thời hoa đỏ' qua đời ở tuổi 83

Nhà thơ Thanh Tùng, tác giả 'Thời hoa đỏ' qua đời ở tuổi 83

Nhà thơ Thanh Tùng qua đời: Ký ức đẹp và buồn của "Thời hoa đỏ"

Nhà thơ Thanh Tùng qua đời: Ký ức đẹp và buồn của "Thời hoa đỏ"

Tác giả 'Thời hoa đỏ' qua đời ở tuổi 83 vì căn bệnh ung thư

Tác giả 'Thời hoa đỏ' qua đời ở tuổi 83 vì căn bệnh ung thư

Nhà thơ Thanh Tùng 'Thời hoa đỏ' qua đời ở tuổi 83

Nhà thơ Thanh Tùng 'Thời hoa đỏ' qua đời ở tuổi 83

Nhà thơ Thanh Tùng đã 'vội vã ra đi'

Nhà thơ Thanh Tùng đã 'vội vã ra đi'

Nhà thơ Thanh Tùng 'Thời hoa đỏ' qua đời

Nhà thơ Thanh Tùng 'Thời hoa đỏ' qua đời

Tác giả bài thơ 'Thời hoa đỏ' qua đời

Tác giả bài thơ 'Thời hoa đỏ' qua đời

Tác giả bài thơ 'Thời hoa đỏ' qua đời

Tác giả bài thơ 'Thời hoa đỏ' qua đời

Vĩnh biệt nhà thơ Thanh Tùng, tác giả 'Hà Nội ngày trở về' và 'Màu hoa đỏ'

Vĩnh biệt nhà thơ Thanh Tùng, tác giả 'Hà Nội ngày trở về' và 'Màu hoa đỏ'

Thương nhớ nhà thơ Thanh Tùng của "Thời hoa đỏ"

Thương nhớ nhà thơ Thanh Tùng của "Thời hoa đỏ"

Tác giả 'Thời hoa đỏ' qua đời ở tuổi 83

Tác giả 'Thời hoa đỏ' qua đời ở tuổi 83

Nhà thơ Thanh Tùng - tác giả 'Thời hoa đỏ' qua đời ở tuổi 83

Nhà thơ Thanh Tùng - tác giả 'Thời hoa đỏ' qua đời ở tuổi 83

Nhà thơ Thanh Tùng - tác giả 'Thời hoa đỏ' qua đời

Nhà thơ Thanh Tùng - tác giả 'Thời hoa đỏ' qua đời

Nhà thơ 'Thời hoa đỏ' qua đời

Nhà thơ 'Thời hoa đỏ' qua đời

Nhà thơ Thanh Tùng - Thời hoa đỏ qua đời

Nhà thơ Thanh Tùng - Thời hoa đỏ qua đời

Nhà thơ Thanh Tùng, tác giả bài thơ 'Thời hoa đỏ' qua đời ở tuổi 83

Nhà thơ Thanh Tùng, tác giả bài thơ 'Thời hoa đỏ' qua đời ở tuổi 83

Nhà thơ Thanh Tùng 'Thời hoa đỏ' qua đời, hưởng thọ 83 tuổi

Nhà thơ Thanh Tùng 'Thời hoa đỏ' qua đời, hưởng thọ 83 tuổi

Tác giả "Thời hoa đỏ" - Nhà thơ Thanh Tùng qua đời ở tuổi 83

Tác giả "Thời hoa đỏ" - Nhà thơ Thanh Tùng qua đời ở tuổi 83

Tác giả bài thơ 'Thời hoa đỏ' qua đời ở tuổi 83

Tác giả bài thơ 'Thời hoa đỏ' qua đời ở tuổi 83

Tác giả 'Thời hoa đỏ' qua đời ở tuổi 83

Tác giả 'Thời hoa đỏ' qua đời ở tuổi 83

Tác giả bài thơ 'Thời hoa đỏ' qua đời

Tác giả bài thơ 'Thời hoa đỏ' qua đời

Vĩnh biệt nhà thơ Thanh Tùng 'Thời hoa đỏ'

Vĩnh biệt nhà thơ Thanh Tùng 'Thời hoa đỏ'

Tác giả bài thơ 'Thời hoa đỏ' qua đời

Tác giả bài thơ 'Thời hoa đỏ' qua đời