Di dời 15.000 người khỏi kinh thành Huế: Phục hồi diện mạo uy nghi của cố đô

Di dời 15.000 người khỏi kinh thành Huế: Phục hồi diện mạo uy nghi của cố đô

Thông qua Đề án di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực 1 Kinh thành Huế

Thông qua Đề án di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực 1 Kinh thành Huế

Cần tạo sinh kế cho người dân di dời khỏi kinh thành Huế

Cần tạo sinh kế cho người dân di dời khỏi kinh thành Huế

Chi phí 25 năm bảo tồn Kinh thành Huế không bằng 1,5 km đường Thủ Thiêm

Chi phí 25 năm bảo tồn Kinh thành Huế không bằng 1,5 km đường Thủ Thiêm

Di dời khu ổ chuột treo trên di sản thế giới: Chủ tịch Thừa Thiên - Huế báo cáo gì trước Quốc hội?

Di dời khu ổ chuột treo trên di sản thế giới: Chủ tịch Thừa Thiên - Huế báo cáo gì trước Quốc hội?

Người dân dỡ nhà, trả lại cảnh quan cho Kinh thành Huế

Người dân dỡ nhà, trả lại cảnh quan cho Kinh thành Huế

Đảm bảo nơi tái định cư cho người dân di dời khỏi di tích Kinh thành Huế

Đảm bảo nơi tái định cư cho người dân di dời khỏi di tích Kinh thành Huế

Chuẩn bị tốt phương án di dời dân cư, trùng tu tôn tạo di tích Kinh thành Huế

Chuẩn bị tốt phương án di dời dân cư, trùng tu tôn tạo di tích Kinh thành Huế

Thủ tướng Chính phủ làm việc về Đề án di dời dân cư ra khỏi khu vực 1 Kinh thành Huế

Thủ tướng Chính phủ làm việc về Đề án di dời dân cư ra khỏi khu vực 1 Kinh thành Huế

Di dời khu ổ chuột treo trên di sản văn hóa thế giới ở Huế: Thông tin mới nhất

Di dời khu ổ chuột treo trên di sản văn hóa thế giới ở Huế: Thông tin mới nhất

Thủ tướng làm việc về việc di dời dân cư khỏi di tích Kinh thành Huế

Thủ tướng làm việc về việc di dời dân cư khỏi di tích Kinh thành Huế

Nhếch nhác, điêu tàn của các công trình kiến trúc ở Kinh thành Huế trước cuộc di dân lịch sử

Nhếch nhác, điêu tàn của các công trình kiến trúc ở Kinh thành Huế trước cuộc di dân lịch sử

'Cần phải di dời 4.200 hộ dân để bảo tồn di tích Kinh thành Huế'

'Cần phải di dời 4.200 hộ dân để bảo tồn di tích Kinh thành Huế'

Hàng ngàn hộ dân 'sống treo' trong Di tích Kinh thành Huế

Hàng ngàn hộ dân 'sống treo' trong Di tích Kinh thành Huế

Sẵn sàng cho cuộc di dời dân 'lịch sử' khỏi di tích Kinh thành Huế

Sẵn sàng cho cuộc di dời dân 'lịch sử' khỏi di tích Kinh thành Huế

Huế: Lên kế hoạch di dời 4.200 hộ dân ra khỏi hoàng thành

Huế: Lên kế hoạch di dời 4.200 hộ dân ra khỏi hoàng thành

Rời thành quách xuống phố

Rời thành quách xuống phố

Thừa Thiên-Huế: Di dời hàng ngàn hộ dân sống tại khu vực I Kinh thành Huế

Thừa Thiên-Huế: Di dời hàng ngàn hộ dân sống tại khu vực I Kinh thành Huế

Sẽ di dời hàng ngàn hộ dân sống 'tạm bợ' trong Kinh thành Huế

Sẽ di dời hàng ngàn hộ dân sống 'tạm bợ' trong Kinh thành Huế

Di dời dân cư thuộc khu vực 1 di tích Kinh thành Huế

Di dời dân cư thuộc khu vực 1 di tích Kinh thành Huế

Cố đô Huế sẵn sàng cho đợt di dân lịch sử

Cố đô Huế sẵn sàng cho đợt di dân lịch sử

Sẽ di dời 4.200 hộ dân sống 'treo' trên di tích Kinh thành Huế

Sẽ di dời 4.200 hộ dân sống 'treo' trên di tích Kinh thành Huế

Sẽ di dời 4.200 hộ dân trong khu ổ chuột 'treo' trên di sản văn hóa thế giới ở Huế

Sẽ di dời 4.200 hộ dân trong khu ổ chuột 'treo' trên di sản văn hóa thế giới ở Huế

Sẽ di dời 4.200 hộ dân ở khu vực I di tích Kinh thành Huế

Sẽ di dời 4.200 hộ dân ở khu vực I di tích Kinh thành Huế

Những khu ổ chuột nhếch nhác 'treo' trên di sản văn hóa thế giới ở Huế

Những khu ổ chuột nhếch nhác 'treo' trên di sản văn hóa thế giới ở Huế

Cần hơn 2.200 tỷ đồng để giải tỏa dân khu vực 1 di tích Kinh thành Huế

Cần hơn 2.200 tỷ đồng để giải tỏa dân khu vực 1 di tích Kinh thành Huế