Sẽ có thêm hơn 2.000 lô đất tái định cư phục vụ di dời dân cư ra khỏi Di tích Kinh thành Huế

Sẽ có thêm hơn 2.000 lô đất tái định cư phục vụ di dời dân cư ra khỏi Di tích Kinh thành Huế

Thăm hỏi gia đình các thương binh, liệt sỹ đang sống 'treo' trên di tích Kinh Thành Huế

Thăm hỏi gia đình các thương binh, liệt sỹ đang sống 'treo' trên di tích Kinh Thành Huế

Dự án tu bổ kè Kinh thành Huế phải báo cáo từng giai đoạn

Dự án tu bổ kè Kinh thành Huế phải báo cáo từng giai đoạn

Sai phạm trong tu bổ di sản văn hóa thế giới ở Huế: Chủ tịch tỉnh chỉ đạo khắc phục

Sai phạm trong tu bổ di sản văn hóa thế giới ở Huế: Chủ tịch tỉnh chỉ đạo khắc phục

Nhiều hiện vật bảo tàng có nguy cơ thành sắt vụn

Nhiều hiện vật bảo tàng có nguy cơ thành sắt vụn

Ai chịu trách nhiệm việc tu bổ thô bạo Kinh thành Huế?

Ai chịu trách nhiệm việc tu bổ thô bạo Kinh thành Huế?

Làm văn hóa là một quá trình lâu dài, qua nhiều thời kỳ

Năm 2021, hoàn thành di dời, xây dựng khu tái định phạm vi di tích Kinh Thành Huế

Phê duyệt hơn 4.000 tỷ đồng di dời dân cư trong Kinh thành Huế

Hơn 4.000 tỷ đồng bảo tồn, tu bổ và tôn tạo Kinh thành Huế

Chi hơn 4 nghìn tỷ đồng để di dời dân cư khu vực 1 di tích Kinh thành Huế

Di dời cư dân ra khỏi khu vực 1 di tích Kinh thành Huế: Người dân cùng giám sát chặt chẽ

Đảm bảo công khai, minh bạch trong việc di dời dân khu vực Thượng thành Huế

Hơn 4.000 tỷ đồng di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực 1 kinh thành Huế

Hàng nghìn hộ dân di dời khỏi Kinh thành Huế được hỗ trợ gì?

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kiểm tra công tác chuẩn bị tết tại Thừa Thiên - Huế

Chi phí 25 năm bảo tồn Kinh thành Huế không bằng 1,5 km đường Thủ Thiêm

Di dời khu ổ chuột treo trên di sản thế giới: Chủ tịch Thừa Thiên - Huế báo cáo gì trước Quốc hội?

Chuẩn bị tốt phương án di dời dân cư, trùng tu tôn tạo di tích Kinh thành Huế

Thủ tướng Chính phủ làm việc về Đề án di dời dân cư ra khỏi khu vực 1 Kinh thành Huế

Thủ tướng làm việc về việc di dời dân cư khỏi di tích Kinh thành Huế

Sẽ di dời 4.201 hộ dân ra khỏi di tích Kinh thành Huế: Xây dựng khung chính sách đặc biệt hỗ trợ người dân khó khăn

Nhếch nhác, điêu tàn của các công trình kiến trúc ở Kinh thành Huế trước cuộc di dân lịch sử

Hàng ngàn hộ dân 'sống treo' trong Di tích Kinh thành Huế

Sẵn sàng cho cuộc di dời dân 'lịch sử' khỏi di tích Kinh thành Huế

Người dân đồng thuận với dự án di dân để bảo vệ di tích Kinh thành Huế

Sẵn sàng phương án di dời hàng ngàn hộ dân sống 'treo' trên Di sản Thế giới

Sẽ di dời hàng ngàn hộ dân sống 'tạm bợ' trong Kinh thành Huế

Cố đô Huế sẵn sàng cho đợt di dân lịch sử

Sẽ di dời 4.200 hộ dân sống 'treo' trên di tích Kinh thành Huế

Sẽ di dời 4.200 hộ dân trong khu ổ chuột 'treo' trên di sản văn hóa thế giới ở Huế

Sẽ di dời 4.200 hộ dân ở khu vực I di tích Kinh thành Huế