Mỹ tăng thêm viện trợ cho người di cư Venezuela

Mỹ tăng thêm viện trợ cho người di cư Venezuela

120 triệu USD là số tiền hỗ trợ nhân đạo mà Mỹ sẽ cung cấp thêm để giúp các quốc gia Mỹ Latinh giải quyết...