Xã Cam Hải Đông: Công nhân tạm trú tăng mạnh

Xã Cam Hải Đông: Công nhân tạm trú tăng mạnh

Thời gian qua, trên địa bàn xã Cam Hải Đông (huyện Cam Lâm) phát sinh nhiều lán trại của công nhân xây dựng...