Mất Phước Kiển, Cường Đôla dính tiếp vận đen của Bầu Đức và lợi nhuận sụt giảm

Mất Phước Kiển, Cường Đôla dính tiếp vận đen của Bầu Đức và lợi nhuận sụt giảm

Sa lầy ở Phước Kiển, Quốc Cường Gia Lai xuất hiện khoản 'mượn tiền' trong báo cáo

Sa lầy ở Phước Kiển, Quốc Cường Gia Lai xuất hiện khoản 'mượn tiền' trong báo cáo

Lợi nhuận Quốc Cường Gia Lai giảm 98% trong quý II/2018

Lợi nhuận Quốc Cường Gia Lai giảm 98% trong quý II/2018

Lương 5 triệu, Cường đôla dẫn đầu siêu xe, đi tour cùng hotgirl

Lương 5 triệu, Cường đôla dẫn đầu siêu xe, đi tour cùng hotgirl

'Không loại trừ khuất tất trong vụ bán rẻ 32ha đất Phước Kiển'

'Không loại trừ khuất tất trong vụ bán rẻ 32ha đất Phước Kiển'

Quốc Cường Gia Lai báo lãi 45 tỷ trong quý 1/2018

Quốc Cường Gia Lai báo lãi 45 tỷ trong quý 1/2018

Vụ bán đất tại Phước Kiển: Thanh tra toàn diện Công ty Tân Thuận

Vụ bán đất tại Phước Kiển: Thanh tra toàn diện Công ty Tân Thuận