'Ông lớn' Bitexco: Từ siêu dự án đến đất 'kim cương' đều quây tôn

'Ông lớn' Bitexco: Từ siêu dự án đến đất 'kim cương' đều quây tôn

Cấp phép xây dựng có thời hạn tại dự án Bình Quới - Thanh Đa

Cấp phép xây dựng có thời hạn tại dự án Bình Quới - Thanh Đa

Tìm chủ mới cho siêu dự án Bình Qưới – Thanh Đa sau 26 năm bị 'treo'

Tìm chủ mới cho siêu dự án Bình Qưới – Thanh Đa sau 26 năm bị 'treo'

Siêu dự án 'treo' 26 năm bất ngờ có đại gia đòi bỏ 3 tỷ USD đầu tư

Siêu dự án 'treo' 26 năm bất ngờ có đại gia đòi bỏ 3 tỷ USD đầu tư

TPHCM sẽ đấu thầu dự án Bình Quới - Thanh Đa

TPHCM sẽ đấu thầu dự án Bình Quới - Thanh Đa

'Có doanh nghiệp sẵn sàng ứng 3 tỷ USD để làm dự án Thanh Đa'

'Có doanh nghiệp sẵn sàng ứng 3 tỷ USD để làm dự án Thanh Đa'

Tìm nhà đầu tư cho 'siêu' dự án Bình Quới - Thanh Đa

Tìm nhà đầu tư cho 'siêu' dự án Bình Quới - Thanh Đa

Sau bê bối, Bitexco bị 'gạch tên' khỏi DA Bình Quới-Thanh Đa?

Sau bê bối, Bitexco bị 'gạch tên' khỏi DA Bình Quới-Thanh Đa?

TP.HCM sẽ thu hồi dự án treo 3 năm, dự án Bình Quới - Thanh Đa 'treo' 26 năm thì sao?

TP.HCM sẽ thu hồi dự án treo 3 năm, dự án Bình Quới - Thanh Đa 'treo' 26 năm thì sao?

Siêu dự án bán đảo Thanh Đa: Cần đấu thầu rộng rãi quốc tế

Siêu dự án bán đảo Thanh Đa: Cần đấu thầu rộng rãi quốc tế

TP.HCM bắt đầu lựa chọn nhà đầu tư dự án Bình Quới - Thanh Đa

TP.HCM bắt đầu lựa chọn nhà đầu tư dự án Bình Quới - Thanh Đa

UBND TP HCM kết luận về dự án Bình Quới - Thanh Đa

UBND TP HCM kết luận về dự án Bình Quới - Thanh Đa

Tại sao 'siêu' dự án Bình Quới - Thanh Đa chỉ xoay quanh Bitexco?

Tại sao 'siêu' dự án Bình Quới - Thanh Đa chỉ xoay quanh Bitexco?

26 năm sống trên dự án treo và nỗi khổ của 'đại gia đất' Thanh Đa

26 năm sống trên dự án treo và nỗi khổ của 'đại gia đất' Thanh Đa

26 năm sống trên dự án treo và nỗi khổ của 'đại gia đất' Thanh Đa

26 năm sống trên dự án treo và nỗi khổ của 'đại gia đất' Thanh Đa