Nhà thơ Dương Tường ra mắt tập thơ cuối cùng

Nhà thơ Dương Tường ra mắt tập thơ cuối cùng

Phe nước mắt của tôi nhiều và rộng lắm

Phe nước mắt của tôi nhiều và rộng lắm

'Dương Tường thơ': Sự gắn bó thi họa độc đáo

'Dương Tường thơ': Sự gắn bó thi họa độc đáo

'Chàng thi sĩ' 85 tuổi ra mắt thơ

'Chàng thi sĩ' 85 tuổi ra mắt thơ

Dương Tường thơ: ra mắt độc giả nhân tác giả tròn 85 tuổi

Dương Tường thơ: ra mắt độc giả nhân tác giả tròn 85 tuổi

Dương Tường thơ: ra mắt độc giả nhân tác giả tròn 85 tuổi

Dương Tường thơ: ra mắt độc giả nhân tác giả tròn 85 tuổi

Dịch giả 'Cuốn theo chiều gió' ra mắt sách ở tuổi 85

Dịch giả 'Cuốn theo chiều gió' ra mắt sách ở tuổi 85

Dịch giả Dương Tường ra mắt thơ ở tuổi 85

Dịch giả Dương Tường ra mắt thơ ở tuổi 85

Tác giả 'Tôi đứng về phe nước mắt' in sách ở tuổi 85

Tác giả 'Tôi đứng về phe nước mắt' in sách ở tuổi 85