Ngàn năm mây trắng bây giờ còn bay

Ngàn năm mây trắng bây giờ còn bay

Ai cũng từng đôi lần ngắm mây, thậm chí cất lời gọi mây tha thiết, coi mây như người bạn...