Du xuân trên miền 'đất thiêng' Hà Tĩnh

Du xuân trên miền 'đất thiêng' Hà Tĩnh

Nằm giữa 2 triền núi Đông Trà Sơn và Tây Hồng Lĩnh, Can Lộc (Hà Tĩnh) không chỉ là một vùng văn hóa mà còn...