Khôi phục học hàm, học vị của ông Hoàng Xuân Quế

Khôi phục học hàm, học vị của ông Hoàng Xuân Quế

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) vừa có văn bản 1950/BGDĐT-GDĐH gửi Hội đồng giáo sư Nhà nước, Trường đại học...