Làng đóng tàu vang bóng một thời

Làng đóng tàu vang bóng một thời

Thiếu vốn và mặt bằng, không có đơn đặt hàng... nhiều lý do khiến cho hàng chục cơ sở ở làng đóng tàu Trung...