'Ổ gà' trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đã được sửa chữa

'Ổ gà' trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đã được sửa chữa

Đánh giá kết quả xử lý 'ổ gà' trên cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi

Đánh giá kết quả xử lý 'ổ gà' trên cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi

Cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi: Cào bóc hơn 5.500 m2 để sửa chữa 70 m2

Cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi: Cào bóc hơn 5.500 m2 để sửa chữa 70 m2

Nhà thầu sửa chữa xong mặt đường cao tốc gần 35 nghìn tỷ đồng

Nhà thầu sửa chữa xong mặt đường cao tốc gần 35 nghìn tỷ đồng

Đã hoàn thành sửa chữa hư hỏng trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Đã hoàn thành sửa chữa hư hỏng trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi: Đã khắc phục xong mặt đường đoạn Km0+000 – Km65+000

Cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi: Đã khắc phục xong mặt đường đoạn Km0+000 – Km65+000

Khắc phục xong hư hỏng mặt đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Khắc phục xong hư hỏng mặt đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Hoàn thành sửa chữa mặt đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Hoàn thành sửa chữa mặt đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Hà Nội: Đá vỉa hè tuổi thọ 70 năm vừa lát đã hỏng

Hà Nội: Đá vỉa hè tuổi thọ 70 năm vừa lát đã hỏng