Cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi: Cào bóc hơn 5.500 m2 để sửa chữa 70 m2

Cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi: Cào bóc hơn 5.500 m2 để sửa chữa 70 m2

Nhà thầu sửa chữa xong mặt đường cao tốc gần 35 nghìn tỷ đồng

Nhà thầu sửa chữa xong mặt đường cao tốc gần 35 nghìn tỷ đồng

Đã hoàn thành sửa chữa hư hỏng trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Đã hoàn thành sửa chữa hư hỏng trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Cao tốc 34.500 tỷ vừa dùng đã hỏng: Đã vá xong

Cao tốc 34.500 tỷ vừa dùng đã hỏng: Đã vá xong

Khắc phục xong hư hỏng mặt đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Khắc phục xong hư hỏng mặt đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Hoàn thành sửa chữa đoạn tuyến hợp phần JICA (cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi)

Hoàn thành sửa chữa đoạn tuyến hợp phần JICA (cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi)

Hoàn thành sửa chữa mặt đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Hoàn thành sửa chữa mặt đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Đang cào bóc ổ gà chi chít trên cao tốc 34.000 tỷ

Đang cào bóc ổ gà chi chít trên cao tốc 34.000 tỷ

Hà Nội: Đá vỉa hè tuổi thọ 70 năm vừa lát đã hỏng

Hà Nội: Đá vỉa hè tuổi thọ 70 năm vừa lát đã hỏng

'Choáng ngợp' với bộ bàn ghế kỳ lân giá 2,2 tỷ đồng của đại gia Sài Gòn

'Choáng ngợp' với bộ bàn ghế kỳ lân giá 2,2 tỷ đồng của đại gia Sài Gòn