Các tàu cần tuân thủ quy định lắp thiết bị thông tin liên lạc

Các tàu cần tuân thủ quy định lắp thiết bị thông tin liên lạc

Tàu hàng có trọng tải từ 300 tấn trở lên và tất cả các tàu khách không kể kích cỡ chạy trên tuyến...