Ba Vì: Cưỡng chế tháo dỡ CT 'cung điện thờ thiên' xây trái phép

Ba Vì: Cưỡng chế tháo dỡ CT 'cung điện thờ thiên' xây trái phép

Hà Nội: 'Cung điện công chúa' xây dựng trái phép bị tháo dỡ

Hà Nội: 'Cung điện công chúa' xây dựng trái phép bị tháo dỡ

Cận cảnh máy xúc đánh sập cung điện thờ thiên xây trái phép ở Hà Nội

Cận cảnh máy xúc đánh sập cung điện thờ thiên xây trái phép ở Hà Nội

500 người cùng máy xúc, xe cẩu phá dỡ cung điện thờ thiên ở Ba Vì

500 người cùng máy xúc, xe cẩu phá dỡ cung điện thờ thiên ở Ba Vì

Huy động 500 người cưỡng chế 'cung điện công chúa' xây trái phép

Huy động 500 người cưỡng chế 'cung điện công chúa' xây trái phép

Hôm nay: Hà Nội sẽ tháo dỡ 'cung điện công chúa' xây trái phép

Hôm nay: Hà Nội sẽ tháo dỡ 'cung điện công chúa' xây trái phép

Chốt thời gian cưỡng chế phá dỡ cung điện thờ thiên khủng

Chốt thời gian cưỡng chế phá dỡ cung điện thờ thiên khủng