Tội phạm phức tạp, giải pháp 'sơ sài'?

Tội phạm phức tạp, giải pháp 'sơ sài'?

Tiếp tục đẩy mạnh phòng chống tội phạm

Tiếp tục đẩy mạnh phòng chống tội phạm

Người không còn uy tín, hãy chủ động từ chức, đừng như 'con lươn, con trạch' leo cao

Người không còn uy tín, hãy chủ động từ chức, đừng như 'con lươn, con trạch' leo cao

'Không đủ uy tín hãy từ chức, đừng như con lươn, con chạch leo cao'

'Không đủ uy tín hãy từ chức, đừng như con lươn, con chạch leo cao'

Đại biểu Nguyễn Anh Trí: Không còn uy tín nên chủ động từ chức, đừng như 'con lươn, con chạch' leo cao

Đại biểu Nguyễn Anh Trí: Không còn uy tín nên chủ động từ chức, đừng như 'con lươn, con chạch' leo cao

'Đã nhúng chàm thì nên từ chức, đừng như con lươn, con chạch leo cao'

'Đã nhúng chàm thì nên từ chức, đừng như con lươn, con chạch leo cao'

Không đủ uy tín hãy từ chức, đừng như con lươn, chạch leo cao

Không đủ uy tín hãy từ chức, đừng như con lươn, chạch leo cao

Mẹ vừa lái xe máy vừa cho con bú ti, lớp học cải thiện chuyện ấy cho phụ nữ

Mẹ vừa lái xe máy vừa cho con bú ti, lớp học cải thiện chuyện ấy cho phụ nữ

Con lươn lạ trắng toát toàn thân: Xôn xao mỗi lần xuất hiện

Con lươn lạ trắng toát toàn thân: Xôn xao mỗi lần xuất hiện

Kéo lươn cùng ba

'Săn' lươn đồng cuối mùa nước nổi

'Săn' lươn đồng cuối mùa nước nổi

Chặn kẽ hở, không để 'luồn sâu, leo cao'

Ông Lê Quang Thưởng: Những kẻ 'cơ hội chính trị' rất thiếu trung thực, giỏi xun xoe, nịnh bợ

Ông Lê Quang Thưởng: Những kẻ 'cơ hội chính trị' rất thiếu trung thực, giỏi xun xoe, nịnh bợ

'Con Lươn, con Chạch' và ba con số 10

'Con Lươn, con Chạch' và ba con số 10

Bắt được lươn 'bạch tạng' hiếm gặp trong ao nhà ở Hà Tĩnh

Bắt được lươn 'bạch tạng' hiếm gặp trong ao nhà ở Hà Tĩnh

Làm giàu từ mô hình nuôi lươn lót bạt

Làm giàu từ mô hình nuôi lươn lót bạt

Clip: Hoảng hốt Ninja xe điện đi nghênh ngang, người đi sau 'toát mồ hôi'

Clip: Hoảng hốt Ninja xe điện đi nghênh ngang, người đi sau 'toát mồ hôi'

Tát ao bắt cá tình cờ bắt được lươn lạ 'bạch tạng' cực hiếm, cực dài

Tát ao bắt cá tình cờ bắt được lươn lạ 'bạch tạng' cực hiếm, cực dài

Đổ xô tới xem con lươn lạ màu trắng, vàng

Đổ xô tới xem con lươn lạ màu trắng, vàng

Bắt được lươn 'bạch tạng' hiếm gặp trong ao nhà

Bắt được lươn 'bạch tạng' hiếm gặp trong ao nhà

Bắt được lươn 'bạch tạng' hiếm gặp trong ao, dân đổ xô tới xem

Bắt được lươn 'bạch tạng' hiếm gặp trong ao, dân đổ xô tới xem

Hà Tĩnh: Người dân bắt được lươn 'bạch tạng' hiếm gặp

Hà Tĩnh: Người dân bắt được lươn 'bạch tạng' hiếm gặp

Loại khỏi quy hoạch những 'con lươn, con chạch'

Loại khỏi quy hoạch những 'con lươn, con chạch'

Cảnh báo những kẻ 'sống giả', lươn lẹo luồn sâu, leo cao

Cảnh báo những kẻ 'sống giả', lươn lẹo luồn sâu, leo cao

Nhận diện cán bộ 'lách luồn, lươn lẹo'

Nhận diện cán bộ 'lách luồn, lươn lẹo'

Cảnh báo những kẻ lươn lẹo, 'sống giả' chui vào vị trí lãnh đạo

Cảnh báo những kẻ lươn lẹo, 'sống giả' chui vào vị trí lãnh đạo

Kéo lươn cùng ba

Dứt khoát không đưa vào quy hoạch những người có biểu hiện suy thoái

Dứt khoát không đưa vào quy hoạch những người có biểu hiện suy thoái

Xây dựng quy hoạch cán bộ cấp chiến lược: Cẩn trọng, loại bỏ 'hòn sỏi' mục ruỗng từ ban đầu

Xây dựng quy hoạch cán bộ cấp chiến lược: Cẩn trọng, loại bỏ 'hòn sỏi' mục ruỗng từ ban đầu

Không đưa vào quy hoạch những người suy thoái, cơ hội chính trị

Không đưa vào quy hoạch những người suy thoái, cơ hội chính trị

Loại ngay cán bộ khỏi quy hoạch cấp chiến lược nếu 'có vấn đề'

'Dứt khoát không đưa vào quy hoạch những kẻ cơ hội chính trị'

'Dứt khoát không đưa vào quy hoạch những kẻ cơ hội chính trị'

Dứt khoát không đưa vào quy hoạch những người có biểu hiện suy thoái

Dứt khoát không đưa vào quy hoạch những người có biểu hiện suy thoái

Dứt khoát không đưa vào quy hoạch những người có biểu hiện suy thoái

Dứt khoát không đưa vào quy hoạch những người có biểu hiện suy thoái

Dứt khoát không đưa vào quy hoạch những người có biểu hiện suy thoái

Dứt khoát không đưa vào quy hoạch những người có biểu hiện suy thoái

Cẩn trọng, chắc chắn trong xây dựng quy hoạch cán bộ cấp chiến lược

Cẩn trọng, chắc chắn trong xây dựng quy hoạch cán bộ cấp chiến lược

Dứt khoát không đưa vào quy hoạch những người có biểu hiện suy thoái

Dứt khoát không đưa vào quy hoạch những người có biểu hiện suy thoái

Dứt khoát không đưa vào quy hoạch những người có biểu hiện suy thoái

Dứt khoát không đưa vào quy hoạch những người có biểu hiện suy thoái

Dứt khoát không đưa vào quy hoạch những người có biểu hiện suy thoái

Dứt khoát không đưa vào quy hoạch những người có biểu hiện suy thoái

Dứt khoát không đưa vào quy hoạch những người có biểu hiện suy thoái

Dứt khoát không đưa vào quy hoạch những người có biểu hiện suy thoái

Cẩn trọng, chắc chắn trong xây dựng quy hoạch cán bộ cấp chiến lược

Cẩn trọng, chắc chắn trong xây dựng quy hoạch cán bộ cấp chiến lược

Không đưa vào quy hoạch những người có biểu hiện suy thoái

Không đưa vào quy hoạch những người có biểu hiện suy thoái

Cẩn trọng, chắc chắn trong xây dựng quy hoạch cán bộ cấp chiến lược

Cẩn trọng, chắc chắn trong xây dựng quy hoạch cán bộ cấp chiến lược

Xây dựng quy hoạch cán bộ cấp chiến lược - Phải cẩn trọng, chắc chắn ngay từ ban đầu

Xây dựng quy hoạch cán bộ cấp chiến lược - Phải cẩn trọng, chắc chắn ngay từ ban đầu