Sống thấp thỏm trong những chung cư chờ sập ở TP.HCM

Sống thấp thỏm trong những chung cư chờ sập ở TP.HCM

Trần nứt toác, nhà cửa, cầu thang xuống cấp, dân chung cư nơm nớp lo sống từng ngày

Trần nứt toác, nhà cửa, cầu thang xuống cấp, dân chung cư nơm nớp lo sống từng ngày

Chung cư 'nát' uy hiếp an toàn hàng trăm hộ dân

Chung cư 'nát' uy hiếp an toàn hàng trăm hộ dân

TP Hồ Chí Minh: Công bố danh sách chung cư xuống cấp

TP Hồ Chí Minh: Công bố danh sách chung cư xuống cấp

TP.HCM di dời khẩn cấp các hộ dân tại 2 chung cư cũ quận 4

TP.HCM di dời khẩn cấp các hộ dân tại 2 chung cư cũ quận 4

Di dời khẩn cấp người dân ở 2 chung cư có 'cấp độ nguy hiểm cao nhất'

Di dời khẩn cấp người dân ở 2 chung cư có 'cấp độ nguy hiểm cao nhất'

Cận cảnh 2 chung cư cũ cần di dời dân gấp tại TP.HCM

Cận cảnh 2 chung cư cũ cần di dời dân gấp tại TP.HCM

Khẩn cấp di dời dân trong các chung cư xuống cấp nghiêm trọng tại Quận 4 TP. HCM

Khẩn cấp di dời dân trong các chung cư xuống cấp nghiêm trọng tại Quận 4 TP. HCM

Tháo dỡ chung cư nghiêng 45 cm

Tháo dỡ chung cư nghiêng 45 cm

Di dời khẩn cấp 600 hộ dân ở 2 chung cư cũ tại quận 4

TP.HCM di dời khẩn cấp cư dân 2 chung cư ở quận 4

TP.HCM di dời khẩn cấp cư dân 2 chung cư ở quận 4