Đốt nhang 'cúng ô tô' dưới hầm chung cư, người đàn ông bị phạt 400 ngàn đồng

Đốt nhang 'cúng ô tô' dưới hầm chung cư, người đàn ông bị phạt 400 ngàn đồng

'Cúng ô tô' dưới hầm chung cư, người đàn ông bị phạt 400 ngàn đồng

'Cúng ô tô' dưới hầm chung cư, người đàn ông bị phạt 400 ngàn đồng

Người đàn ông đốt nhang 'cúng ô tô' dưới hầm chung cư bị phạt 400 ngàn đồng

Người đàn ông đốt nhang 'cúng ô tô' dưới hầm chung cư bị phạt 400 ngàn đồng

Hoảng loạn cư dân chung cư Thảo Điền Masteri cúng bái... dưới tầng hầm

Hoảng loạn cư dân chung cư Thảo Điền Masteri cúng bái... dưới tầng hầm

Hoảng hốt vì người dân vô tư đốt nhang, cúng xe ở hầm chung cư

Hoảng hốt vì người dân vô tư đốt nhang, cúng xe ở hầm chung cư

Dân thắp nhang dưới hầm chung cư Thảo Điền Masteri

Dân thắp nhang dưới hầm chung cư Thảo Điền Masteri

Bị lập biên bản lỗi đốt nhang cúng trong hầm xe chung cư

Bị lập biên bản lỗi đốt nhang cúng trong hầm xe chung cư