Quỹ bảo trì chung cư: Minh bạch hóa việc sử dụng

Quỹ bảo trì chung cư: Minh bạch hóa việc sử dụng

Công bố chủ đầu tư chây ì quỹ bảo trì: Đúng luật và cần thiết

Công bố chủ đầu tư chây ì quỹ bảo trì: Đúng luật và cần thiết

Hà Nội 'điểm mặt' hàng loạt chủ đầu tư chây ì bàn giao phí bảo trì

Hà Nội 'điểm mặt' hàng loạt chủ đầu tư chây ì bàn giao phí bảo trì

Có thể truy cứu hình sự chủ đầu tư chiếm đoạt quỹ bảo trì

Có thể truy cứu hình sự chủ đầu tư chiếm đoạt quỹ bảo trì

Chủ đầu tư giữ cả trăm tỷ đồng quỹ bảo trì

Chủ đầu tư giữ cả trăm tỷ đồng quỹ bảo trì

Cư dân Star City Lê Văn Lương đang 'sống trong sợ hãi' như thế nào?

Cư dân Star City Lê Văn Lương đang 'sống trong sợ hãi' như thế nào?

Mua chung cư cao cấp Star City Lê Văn Lương, cư dân ròng rã đòi quỹ bảo trì

Mua chung cư cao cấp Star City Lê Văn Lương, cư dân ròng rã đòi quỹ bảo trì

Cư dân chung cư Star City ở Hà Nội lại căng băng rôn đòi quỹ bảo trì

Cư dân chung cư Star City ở Hà Nội lại căng băng rôn đòi quỹ bảo trì

Ocean Group bị cư dân Star City 'tố' chiếm dụng 16 tỷ quỹ bảo trì

Ocean Group bị cư dân Star City 'tố' chiếm dụng 16 tỷ quỹ bảo trì

Xử lý chủ đầu tư 'ôm' quỹ bảo trì: Chế tài có nhưng thực thi yếu

Xử lý chủ đầu tư 'ôm' quỹ bảo trì: Chế tài có nhưng thực thi yếu

Tại chung cư Star City: Cư dân đội mưa 'đòi' 16 tỷ đồng quỹ bảo trì

Tại chung cư Star City: Cư dân đội mưa 'đòi' 16 tỷ đồng quỹ bảo trì

Star City: Mua nhà 3 năm chưa có sổ đỏ vì tòa nhà chưa nghiệm thu?

Star City: Mua nhà 3 năm chưa có sổ đỏ vì tòa nhà chưa nghiệm thu?

Chung cư Star City: Chủ đầu tư đánh vào 'nồi cơm, muối mắm' của cư dân?

Chung cư Star City: Chủ đầu tư đánh vào 'nồi cơm, muối mắm' của cư dân?

Hà Nội: Cư dân StarCity mua nhà 3 năm, chưa được cấp sổ

Hà Nội: Cư dân StarCity mua nhà 3 năm, chưa được cấp sổ

Cư dân chung cư Star City căng băng rôn đòi sổ hồng

Cư dân chung cư Star City căng băng rôn đòi sổ hồng