Đà Nẵng: Cháy chung cư cao cấp 27 tầng

Đà Nẵng: Cháy chung cư cao cấp 27 tầng

Đà Nẵng: Cư dân chung cư cao cấp FHome hoảng loạn giữa trưa vì cháy

Đà Nẵng: Cư dân chung cư cao cấp FHome hoảng loạn giữa trưa vì cháy

Đà Nẵng: Cháy chung cư cao cấp Fhome, người dân hốt hoảng tháo chạy

Đà Nẵng: Cháy chung cư cao cấp Fhome, người dân hốt hoảng tháo chạy

Cháy chung cư 26 tầng, hàng trăm người tháo chạy

Cháy chung cư 26 tầng, hàng trăm người tháo chạy

Đà Nẵng: Cháy ở chung cư Fhome, hàng trăm người hốt hoảng tháo chạy

Đà Nẵng: Cháy ở chung cư Fhome, hàng trăm người hốt hoảng tháo chạy

Chập điều hòa gây hỏa hoạn, dân hoảng hồn tháo chạy khỏi chung cư

Chập điều hòa gây hỏa hoạn, dân hoảng hồn tháo chạy khỏi chung cư

Chung cư cao cấp Fhome Đà Nẵng cháy, xe cứu hỏa khó tiếp cận

Chung cư cao cấp Fhome Đà Nẵng cháy, xe cứu hỏa khó tiếp cận

Đà Nẵng: Cháy chung cư Fhome, nhiều người tháo chạy

Đà Nẵng: Cháy chung cư Fhome, nhiều người tháo chạy

Cháy chung cư cao cấp ở Đà Nẵng, hàng trăm người bỏ chạy

Cháy chung cư cao cấp ở Đà Nẵng, hàng trăm người bỏ chạy

Cháy ở chung cư cao cấp Fhome Đà Nẵng, xe cứu hỏa không tiếp cận được

Cháy ở chung cư cao cấp Fhome Đà Nẵng, xe cứu hỏa không tiếp cận được

Nhiều người tháo chạy khi máy lạnh ở chung cư 26 tầng bốc cháy

Nhiều người tháo chạy khi máy lạnh ở chung cư 26 tầng bốc cháy

Đà Nẵng: Cháy chung cư cao cấp 27 tầng đường Lý Thường Kiệt

Đà Nẵng: Cháy chung cư cao cấp 27 tầng đường Lý Thường Kiệt