Đà Nẵng: Du khách nước ngoài lao vào 'biển lửa' cứu 2 em nhỏ

Đà Nẵng: Du khách nước ngoài lao vào 'biển lửa' cứu 2 em nhỏ

Cháy chung cư cao 27 tầng ở Đà Nẵng, cư dân hoảng loạn bỏ chạy

Cháy chung cư cao 27 tầng ở Đà Nẵng, cư dân hoảng loạn bỏ chạy

Cháy chung cư cao cấp tại trung tâm Đà Nẵng, hàng trăm người dân tháo chạy

Cháy chung cư cao cấp tại trung tâm Đà Nẵng, hàng trăm người dân tháo chạy

Cháy chung cư F.Home Apartment ở Đà Nẵng, người dân hoảng loạn tháo chạy

Cháy chung cư F.Home Apartment ở Đà Nẵng, người dân hoảng loạn tháo chạy

Cháy tại chung cư cao 27 tầng F.Home Đà Nẵng, cư dân náo loạn bỏ chạy

Cháy tại chung cư cao 27 tầng F.Home Đà Nẵng, cư dân náo loạn bỏ chạy

Cháy chung cư cao cấp F.Home ở Đà Nẵng, cột khói bốc cao

Cháy chung cư cao cấp F.Home ở Đà Nẵng, cột khói bốc cao

Cháy chung cư 26 tầng, hàng trăm người tháo chạy

Cháy chung cư 26 tầng, hàng trăm người tháo chạy

Đà Nẵng: Cháy chung cư F.Home, hàng trăm người dân chạy toán loạn

Đà Nẵng: Cháy chung cư F.Home, hàng trăm người dân chạy toán loạn

Hàng trăm người bỏ chạy toán loạn khi chung cư cao cấp bốc cháy

Hàng trăm người bỏ chạy toán loạn khi chung cư cao cấp bốc cháy