Bé gái rơi từ tầng 12 chung cư xuống đất tử vong

Bé gái rơi từ tầng 12 chung cư xuống đất tử vong

Bé gái 4 tuổi tử vong do rơi từ tầng 12 chung cư xuống đất

Bé gái 4 tuổi tử vong do rơi từ tầng 12 chung cư xuống đất

Hà Nội: Thương tâm bé gái 4 tuổi rơi từ tầng 12 chung cư xuống đất tử vong

Hà Nội: Thương tâm bé gái 4 tuổi rơi từ tầng 12 chung cư xuống đất tử vong

Hà Nội: Bé gái 4 tuổi rơi từ tầng 12 của chung cư xuống đất

Hà Nội: Bé gái 4 tuổi rơi từ tầng 12 của chung cư xuống đất

Bé gái 4 tuổi rơi từ tầng 12 chung cư xuống đất tử vong

Bé gái 4 tuổi rơi từ tầng 12 chung cư xuống đất tử vong

Hà Nội: Bé gái 4 tuổi rơi từ tầng 12 chung cư

Hà Nội: Bé gái 4 tuổi rơi từ tầng 12 chung cư

Hà Nội: Bé gái 4 tuổi rơi từ tầng 12 chung cư Ecohome 1, tử vong

Hà Nội: Bé gái 4 tuổi rơi từ tầng 12 chung cư Ecohome 1, tử vong

Hà Nội: Bố mẹ vắng nhà, bé gái 4 tuổi rơi từ tầng 12 chung cư xuống đất

Hà Nội: Bố mẹ vắng nhà, bé gái 4 tuổi rơi từ tầng 12 chung cư xuống đất

Không được lơ là với 'giặc lửa'!

Không được lơ là với 'giặc lửa'!