Chủ tịch UBND TPHCM: Đề nghị chuyển đổi công việc lãnh đạo không hoàn thành nhiệm vụ

Chủ tịch UBND TPHCM: Đề nghị chuyển đổi công việc lãnh đạo không hoàn thành nhiệm vụ

Rà soát, giải quyết ngay các kiến nghị của người dân

Rà soát, giải quyết ngay các kiến nghị của người dân

Sau 3 tháng xin từ chức, ông Đoàn Ngọc Hải vẫn là PCT quận 1

Sau 3 tháng xin từ chức, ông Đoàn Ngọc Hải vẫn là PCT quận 1

Tổng rà soát lưới điện ở chung cư, chợ

Tổng rà soát lưới điện ở chung cư, chợ

Ông Đoàn Ngọc Hải kiểm tra hệ thống PCCC quận 1: 'Còn bất hợp lý thì dẹp, không ngại va chạm'

Ông Đoàn Ngọc Hải kiểm tra hệ thống PCCC quận 1: 'Còn bất hợp lý thì dẹp, không ngại va chạm'

Sau vụ cháy Carina Plaza: Ông Đoàn Ngọc Hải đi kiểm tra PCCC tại quận 1

Sau vụ cháy Carina Plaza: Ông Đoàn Ngọc Hải đi kiểm tra PCCC tại quận 1

Sau vụ cháy Carina, ông Đoàn Ngọc Hải bất ngờ 'vi hành' chung cư

Sau vụ cháy Carina, ông Đoàn Ngọc Hải bất ngờ 'vi hành' chung cư

Ông Đoàn Ngọc Hải đi kiểm tra PCCC tại quận 1

Ông Đoàn Ngọc Hải đi kiểm tra PCCC tại quận 1

Ông Đoàn Ngọc Hải kiểm tra PCCC trên địa bàn Quận 1: 'Làm ngay cho dân đi'

Ông Đoàn Ngọc Hải kiểm tra PCCC trên địa bàn Quận 1: 'Làm ngay cho dân đi'