Nổ gas ở chung cư 12 tầng, hàng trăm người hoảng loạn

Nổ gas ở chung cư 12 tầng, hàng trăm người hoảng loạn

Đà Nẵng: Nổ lớn ở chung cư 12 tầng, dân cư náo loạn

Đà Nẵng: Nổ lớn ở chung cư 12 tầng, dân cư náo loạn

Nổ gas ở chung cư 12 tầng

Nổ gas ở chung cư 12 tầng

Đà Nẵng: Cháy tại tầng 12 chung cư, người dân hốt hoảng tháo chạy

Đà Nẵng: Cháy tại tầng 12 chung cư, người dân hốt hoảng tháo chạy

Cháy tầng 12 chung cư sau tiếng nổ lớn, dân hoảng loạn tháo chạy

Cháy tầng 12 chung cư sau tiếng nổ lớn, dân hoảng loạn tháo chạy

Nổ gas ở chung cư 12 tầng, hàng trăm người hoảng loạn

Nổ gas ở chung cư 12 tầng, hàng trăm người hoảng loạn

Cháy kèm nổ lớn ở chung cư, hàng trăm người chạy tán loạn

Cháy tầng 12 chung cư, hàng trăm người dân tháo chạy

Nổ gas ở chung cư 12 tầng, hàng trăm người hoảng loạn