Xã miền núi hướng đến tầm nhìn mới

Xã miền núi hướng đến tầm nhìn mới

Trước đây, nghĩ đến Hòa Phú, phần nhiều đều mường tượng ra ngay cảnh đường đi khó khăn. Thời gian đi từ...