Di dời sân bay Đà Nẵng vào Chu Lai?

Di dời sân bay Đà Nẵng vào Chu Lai?

Chuyên gia đề xuất lạ: Lấp biển làm sân bay Đà Nẵng mới, trả đất sân bay hiện nay làm đô thị

Chuyên gia đề xuất lạ: Lấp biển làm sân bay Đà Nẵng mới, trả đất sân bay hiện nay làm đô thị

Đà Nẵng cần phát triển không gian ngầm để tiết kiệm đất đô thị

Đà Nẵng cần phát triển không gian ngầm để tiết kiệm đất đô thị

Đà Nẵng lấy tiền đâu để chuộc sân Chi Lăng?

Đà Nẵng lấy tiền đâu để chuộc sân Chi Lăng?

Đà Nẵng đến năm 2030 sẽ thế nào?

Đà Nẵng đến năm 2030 sẽ thế nào?

Bí thư Trương Quang Nghĩa: Đà Nẵng đang cạn kiệt quỹ đất

Bí thư Trương Quang Nghĩa: Đà Nẵng đang cạn kiệt quỹ đất

'Không tiếc tiền thuê chuyên gia quy hoạch lại Đà Nẵng'

'Không tiếc tiền thuê chuyên gia quy hoạch lại Đà Nẵng'