Huawei đầu tư 145 triệu đô la vào kinh doanh điện toán đám mây trong 3 năm

Huawei đầu tư 145 triệu đô la vào kinh doanh điện toán đám mây trong 3 năm

Huawei công bố chiến lược AI và danh mục AI đầy đủ cho mọi kịch bản

Huawei công bố chiến lược AI và danh mục AI đầy đủ cho mọi kịch bản

Các hãng smartphone đang gian lận điểm số, đã đến lúc ngừng tin vào kết quả benchmark?

Các hãng smartphone đang gian lận điểm số, đã đến lúc ngừng tin vào kết quả benchmark?

Alibaba sẽ sản xuất chip AI riêng mình vào năm 2019

Alibaba sẽ sản xuất chip AI riêng mình vào năm 2019

Google đổi chính sách Play Store, 'cấm tiệt' những ứng dụng đào tiền ảo và nhiều kiểu lừa dối khác

Google đổi chính sách Play Store, 'cấm tiệt' những ứng dụng đào tiền ảo và nhiều kiểu lừa dối khác

Thiết bị sử dụng chip AI sẽ là hướng chọn mua của người dùng

Thiết bị sử dụng chip AI sẽ là hướng chọn mua của người dùng

Sau smartpone, trí tuệ nhân tạo sẽ được tích hợp trên những thiết bị nào?

Sau smartpone, trí tuệ nhân tạo sẽ được tích hợp trên những thiết bị nào?

Công ty Trung Quốc tham vọng dẫn đầu chế tạo 'não' xe tự lái

Công ty Trung Quốc tham vọng dẫn đầu chế tạo 'não' xe tự lái

Sau iPhone X, đâu là át chủ bài của Apple?

Sau iPhone X, đâu là át chủ bài của Apple?

Sau iPhone X, đâu là át chủ bài của Apple?

Sau iPhone X, đâu là át chủ bài của Apple?