200 hiện vật, hình ảnh tại triển lãm 'Hồi sinh những vùng đất chết'

200 hiện vật, hình ảnh tại triển lãm 'Hồi sinh những vùng đất chết'

Sẽ mở cửa thêm hai căn hầm bí mật tại Hoàng thành Thăng Long

Sẽ mở cửa thêm hai căn hầm bí mật tại Hoàng thành Thăng Long

Hơn 200 hình ảnh, hiện vật được trưng bày tại triển lãm 'Hồi sinh những vùng đất chết'

Hơn 200 hình ảnh, hiện vật được trưng bày tại triển lãm 'Hồi sinh những vùng đất chết'

Triển lãm 'Hồi sinh những vùng đất chết'

Triển lãm 'Hồi sinh những vùng đất chết'

Trưng bày hình ảnh, hiện vật liên quan đến chiến tranh hóa học ở Việt Nam

Trưng bày hình ảnh, hiện vật liên quan đến chiến tranh hóa học ở Việt Nam

Đà Nẵng: Khai mạc triển lãm 'Hồi sinh những vùng đất chết'

Đà Nẵng: Khai mạc triển lãm 'Hồi sinh những vùng đất chết'

Triển lãm 'Hồi sinh những vùng đất chết'

Triển lãm 'Hồi sinh những vùng đất chết'

Triển lãm 'Hồi sinh những vùng đất chết' diễn ra tại Đà Nẵng

Triển lãm 'Hồi sinh những vùng đất chết' diễn ra tại Đà Nẵng

'Hồi sinh những vùng đất chết'

'Hồi sinh những vùng đất chết'

Hồi sinh những vùng đất chết

Hồi sinh những vùng đất chết

Lộ tin nhà báo Khashoggi bị sát hại ngay trước khi công bố thông tin mật

Lộ tin nhà báo Khashoggi bị sát hại ngay trước khi công bố thông tin mật

Triển lãm Da cam - lương tri và công lý

Triển lãm Da cam - lương tri và công lý

Triển lãm 'Da cam- lương tri và công lý'

Biểu dương tập thể, cán bộ làm tốt công tác chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam

Biểu dương tập thể, cán bộ làm tốt công tác chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam

Chương trình 'Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam'

Chương trình 'Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam'

Chương trình 'Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam'

Chương trình 'Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam'

Ngày này năm xưa: Mỹ rải chất độc da cam ở Việt Nam

Ngày này năm xưa: Mỹ rải chất độc da cam ở Việt Nam

Xây dựng Bộ đội Hóa học tinh thông, chính quy, hiện đại

Vanga tiên tri sốc về khủng hoảng vũ khí hóa học ở Syria?

Vanga tiên tri sốc về khủng hoảng vũ khí hóa học ở Syria?

Lực lượng luôn đi đầu trong xử lý, khắc phục sự cố hóa chất độc - xạ

Lực lượng luôn đi đầu trong xử lý, khắc phục sự cố hóa chất độc - xạ

Nga chính thức được minh oan trong vụ cựu điệp viên bị đầu độc?

Nga chính thức được minh oan trong vụ cựu điệp viên bị đầu độc?

Những tiên tri linh ứng về thảm họa thiên nhiên môi trường

Những tiên tri linh ứng về thảm họa thiên nhiên môi trường