Thăm nơi ở và làm việc của Bác Hồ ở chiến khu Tân Trào

Thăm nơi ở và làm việc của Bác Hồ ở chiến khu Tân Trào

Nơi ở và làm việc của Bác Hồ ở chiến khu Tân Trào là căn lán đơn sơ trong khu rừng Nà Lừa. Những bữa cơm...