Dành gần 5,4 tỷ đồng ngân sách trang trí hoa Tết 2019

Dành gần 5,4 tỷ đồng ngân sách trang trí hoa Tết 2019

UBND thành phố Đà Nẵng đồng ý chủ trương đầu tư dự án Trang trí hoa phục vụ Tết năm 2019, với tổng mức đầu...