Triển lãm hình ảnh, hiện vật về biển, đảo, biên giới tại Điện Biên

Triển lãm hình ảnh, hiện vật về biển, đảo, biên giới tại Điện Biên

Điều máy bay cấp cứu 2 bệnh nhân ở đảo Thuyền Chài

Điều máy bay cấp cứu 2 bệnh nhân ở đảo Thuyền Chài

Đoàn tàu Hạm đội Thái Bình Dương-Hải quân Nga thăm Cảng Cam Ranh

Đoàn tàu Hạm đội Thái Bình Dương-Hải quân Nga thăm Cảng Cam Ranh

Tàu hải quân đưa ngư dân bị bệnh nặng về đất liền điều trị

Tàu hải quân đưa ngư dân bị bệnh nặng về đất liền điều trị

Chi nhánh ven biển- Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga với nhiệm vụ nghiên cứu khoa học

Chi nhánh ven biển- Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga với nhiệm vụ nghiên cứu khoa học

Nắm tình hình hoạt động Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo của Quân chủng Hải quân

Góp phần xây dựng quân chủng hiện đại

Góp phần xây dựng quân chủng hiện đại

5 chiến hạm có tốc độ nhanh nhất của Hải quân Việt Nam

5 chiến hạm có tốc độ nhanh nhất của Hải quân Việt Nam

Thực hiện tốt các phiên, ca trực kiểu mẫu

Thực hiện tốt các phiên, ca trực kiểu mẫu