Vẫn chưa tìm ra động cơ vụ xả súng ở Las Vegas

Vẫn chưa tìm ra động cơ vụ xả súng ở Las Vegas

Một người mở tivi 24/24 để cố gắng thu thập mọi chi tiết có thể giúp mình hiểu những gì đã xảy ra. Một...