Chủ đầu tư Carina tiếp tục hỗ trợ cư dân nhưng sẽ trả tiền sau

Chủ đầu tư Carina tiếp tục hỗ trợ cư dân nhưng sẽ trả tiền sau

Những hạng mục đã sửa xong ở chung cư Carina

Những hạng mục đã sửa xong ở chung cư Carina

Những hạng mục đã sửa xong ở chung cư Carina

Những hạng mục đã sửa xong ở chung cư Carina

Cháy chung cư, ai chịu trách nhiệm?

Cháy chung cư, ai chịu trách nhiệm?

Chủ đầu tư Carina sẽ tiếp tục hỗ trợ cư dân?

Chủ đầu tư Carina sẽ tiếp tục hỗ trợ cư dân?

Vì sao Trưởng ban quản lý chung cư Carina Plaza bị bắt?

Vì sao Trưởng ban quản lý chung cư Carina Plaza bị bắt?

Bắt trưởng ban quản lý chung cư Carina

Bắt trưởng ban quản lý chung cư Carina

Cắt hỗ trợ, khác nào chủ đầu tư Carina bỏ rơi cư dân?

Cắt hỗ trợ, khác nào chủ đầu tư Carina bỏ rơi cư dân?

Chủ đầu tư Carina lý giải việc cắt tiền hỗ trợ cư dân sau vụ cháy

Chủ đầu tư Carina lý giải việc cắt tiền hỗ trợ cư dân sau vụ cháy

Sau vụ cháy 13 người chết, cư dân Carina khóc nức nở vì chủ đầu tư lật kèo

Sau vụ cháy 13 người chết, cư dân Carina khóc nức nở vì chủ đầu tư lật kèo

Chủ đầu tư Carina lần đầu làm việc với dân, hỗ trợ 3 triệu mỗi hộ

Chủ đầu tư Carina lần đầu làm việc với dân, hỗ trợ 3 triệu mỗi hộ