Hà Nội: Cảnh tượng tan hoang khi hàng trăm ki ốt ven sông Tô Lịch bị phá bỏ

Hà Nội: Cảnh tượng tan hoang khi hàng trăm ki ốt ven sông Tô Lịch bị phá bỏ

Xóa sổ chợ tạm Ngã Tư Sở, đường Láng hóa 'nghĩa địa' rác

Xóa sổ chợ tạm Ngã Tư Sở, đường Láng hóa 'nghĩa địa' rác

'Khai tử' chợ tạm Ngã Tư Sở: Rác thải vẫn còn ngổn ngang

'Khai tử' chợ tạm Ngã Tư Sở: Rác thải vẫn còn ngổn ngang

Hà Nội: Xóa sổ chợ tạm Ngã Tư Sở

Hà Nội: Xóa sổ chợ tạm Ngã Tư Sở

Khai tử chợ tạm Ngã Tư Sở sau 8 năm hoạt động

Khai tử chợ tạm Ngã Tư Sở sau 8 năm hoạt động

Chợ tạm thành bãi rác khổng lồ bên sông Tô Lịch

Chợ tạm thành bãi rác khổng lồ bên sông Tô Lịch

Hà Nội: Sau gần 10 năm tồn tại, chợ tạm Ngã Tư Sở chính thức bị xóa sổ

Hà Nội: Sau gần 10 năm tồn tại, chợ tạm Ngã Tư Sở chính thức bị xóa sổ

Chợ tạm ở đường Láng bị dỡ bỏ sau nhiều năm hoạt động

Chợ tạm ở đường Láng bị dỡ bỏ sau nhiều năm hoạt động

Chợ tạm Ngã Tư Sở bị tháo dỡ sau gần 10 năm tồn tại

Chợ tạm Ngã Tư Sở bị tháo dỡ sau gần 10 năm tồn tại

Tháo dỡ gần 400 gian hàng, chợ tạm Ngã Tư Sở như một bãi rác

Tháo dỡ gần 400 gian hàng, chợ tạm Ngã Tư Sở như một bãi rác