'Bà hỏa' thăm chợ Vĩnh Tiến trong đêm, 3 căn nhà cháy rụi

'Bà hỏa' thăm chợ Vĩnh Tiến trong đêm, 3 căn nhà cháy rụi

Cháy chợ dữ dội trong đêm thiêu 5 căn nhà

Cháy chợ dữ dội trong đêm thiêu 5 căn nhà

Cháy lớn thiêu rụi ba căn nhà lúc nữa đêm

Cháy lớn thiêu rụi ba căn nhà lúc nữa đêm

'Bà hỏa' thăm chợ Vĩnh Tiến trong đêm, 3 căn nhà cháy rụi

'Bà hỏa' thăm chợ Vĩnh Tiến trong đêm, 3 căn nhà cháy rụi

Ba căn nhà ở huyện U Minh Thượng bị thiêu rụi trong đêm

Ba căn nhà ở huyện U Minh Thượng bị thiêu rụi trong đêm

Dân tháo chạy trong đêm, bất lực nhìn 3 căn nhà cháy ra tro

Dân tháo chạy trong đêm, bất lực nhìn 3 căn nhà cháy ra tro

Cháy giữa đêm, ba căn nhà bị thiêu rụi

Kiên Giang: Cháy trong đêm, 5 căn nhà bị thiêu rụi

Kiên Giang: Cháy trong đêm, 5 căn nhà bị thiêu rụi

Cháy chợ làm thiệt hại 5 căn nhà tại Kiên Giang

Cháy chợ làm thiệt hại 5 căn nhà tại Kiên Giang

Hỏa hoạn trong đêm, 3 căn nhà bị thiêu rụi

Hỏa hoạn trong đêm, 3 căn nhà bị thiêu rụi

Kiên Giang: Cháy chợ thiệt hại hơn 1 tỷ đồng

Kiên Giang: Cháy chợ thiệt hại hơn 1 tỷ đồng

Cháy chợ ở Kiên Giang lúc nửa đêm, thiệt hại gần 1 tỷ đồng

Cháy chợ ở Kiên Giang lúc nửa đêm, thiệt hại gần 1 tỷ đồng