Kỳ 1: Lãng phí và kém hiệu quả

Kỳ 1: Lãng phí và kém hiệu quả

Tình trạng chợ tiền tỷ mọc lên rồi bỏ hoang ở các địa phương đã không còn xa lạ. Trên địa bàn Hà Nội đã và...