Bên trong chợ cá lớn nhất thế giới vừa mở cửa

Bên trong chợ cá lớn nhất thế giới vừa mở cửa

Nhật mở lại chợ cá lớn nhất thế giới tại thủ đô Tokyo

Nhật mở lại chợ cá lớn nhất thế giới tại thủ đô Tokyo

Chợ cá lớn nhất thế giới mở lại

Chợ cá lớn nhất thế giới mở lại

5 tỷ USD xây chợ đấu giá cá Toyosu, Tokyo

5 tỷ USD xây chợ đấu giá cá Toyosu, Tokyo

Chợ cá mới của Tokyo mở phiên đấu giá đầu tiên

Chợ cá mới của Tokyo mở phiên đấu giá đầu tiên

Chợ cá lớn nhất thế giới tổ chức phiên đấu giá đầu tiên tại địa điểm mới

Chợ cá lớn nhất thế giới tổ chức phiên đấu giá đầu tiên tại địa điểm mới

Chợ cá lớn nhất thế giới ở Nhật Bản chính thức hoạt động trở lại

Chợ cá lớn nhất thế giới ở Nhật Bản chính thức hoạt động trở lại

Phiên đấu giá đầu tiên tại chợ cá lớn nhất thế giới ở Nhật

Phiên đấu giá đầu tiên tại chợ cá lớn nhất thế giới ở Nhật